Login

Sapporo

Result Startlist

Pos # Name Born Nation Time
1 - Tadashi Yamamuro 1981 Japan 29:49.0 29:49.0
2 - Masaaki Kozu 1974 Japan 30:01.7 + 12.7
3 - Yoshiki Takaguchi 1980 Japan 30:05.5 + 16.5
4 - Ryo Saito 1980 Japan 30:11.3 + 22.3
5 - Shohei Honda 1982 Japan 30:13.1 + 24.1
6 - Masakazu Aoki 1980 Japan 30:14.8 + 25.8
7 - Tomio Kanamaru 1979 Japan 30:17.4 + 28.4
8 - Takahisa Nogami 1982 Japan 30:23.6 + 34.6
9 - Katsuhito Hosokawa 1971 Japan 30:43.0 + 54.0
9 - Yusuke Sato 1981 Japan 30:43.0 + 54.0
11 - Yasuaki Fukushi 1973 Japan 30:43.9 + 54.9
12 - Naoto Yamamoto 1984 Japan 31:02.9 + 01:13.9
13 - Atsushi Shimizume 1981 Japan 31:20.3 + 01:31.3
14 - Kohei Shimizu 1989 Japan 31:28.7 + 01:39.7
15 - Byung-Joo Park 1979 South Korea 31:31.1 + 01:42.1
16 - Mitsou Horigome 1974 Japan 31:44.0 + 01:55.0
17 - Yuuya Satoh 1984 Japan 31:50.5 + 02:01.5
18 - Hiroki Kanauchi 1988 Japan 32:05.1 + 02:16.1
19 - Masataka Satou 1988 Japan 32:15.7 + 02:26.7
20 - Naoya Geshi 1987 Japan 32:16.7 + 02:27.7
21 - Hiroshi Yamada 1986 Japan 32:44.3 + 02:55.3
22 - Kohhei Kusunoki 1987 Japan 32:54.9 + 03:05.9
23 - Khurelbataar Khash Erdene 1983 Mongolia 34:54.4 + 05:05.4

Info

What Far East Cup / Coupe Far East
Discipline 10 km C
Host Sapporo
Nation Japan
Date Sunday 8.Jan 2006
Calendar 2005/2006