Login

Japan

Alpine Biathlon C.Country N.Combined S.Jumping Skicross Men Women

Name Born WC-
Victories
Olympics medals World Champs medals World Champs-Jr medals World Champs-Yh medals Maratonpts
Nagai, Junji 1981-12-05 36
Inomata, Kazuya 1985-10-30 16
Isa, Hidenori 1976-07-30 530
Suga, Kyoji 1968-05-11 790
Ebisawa, Daisuke 1978-05-26 44
Meguro, Hironao 1973-05-18 343
Toyama, Tatsuharu 1967-02-04 1
Mochizuki, Yukio 1971-04-23 220
Kazama, Atsushi 1964-03-03 278
Homma, Manabu 1967-06-18 67
Shindo, Naoki 1970-12-20
Takeda, Kazumasa 1970-10-10 34
Kodate, Misao 1961-11-16 220
Abe, Satoru 1982-09-11
Kasahara, Tatsumi 1977-01-21 20
Kinoshita, Shoichi 1954-12-25 13
Murase, Yoshinobu 1957-03-03 3
Wakamatsu, Sho 1987-07-08
Deguchi, Hiroyuki 1953-01-17 42
Kinoshita, Masaichi 1954-12-25 38
Kobonoki, Tsukasa 1991-12-05 125
Tachizaki, Mikito 1988-05-17 25
Tsunoda, Ryo 1990-06-26
Maeda, Ryo 1992-03-15
Nakajima, Yuki 1988-09-04
Tanaka, Hokuto 1991-06-28
Terabayashi, Takuto 1994-11-17
Baisho, Kazuki 1995-01-27
Watanabe, Kennosuke 1980-09-28
Ebisawa, Shinji 1977-01-06
Sekiya, Shuichi 1969-06-11
Sato, Hirohide 1960-04-17
Takizawa, Akihiro 1961-11-25
Miyazawa, Kenji 1982-04-16
Ozaki, Kosuke 1992-10-07 17
Shimada, Masaki 1987-04-22
Saito, Shinya 1980-06-02
Asari, Yoshiyuki 1983-08-12
Hatakeyama, Nodoka 1981-12-03
Miyoshi, Takafumi 1981-10-27
Noto, Sunao 1977-03-07
Endo, Tomonori 1977-05-18
Yokohama, Mirai 1984-02-23
Mizobuchi, Takeshi 1980-04-20
Shindo, Takashi 1974-04-13
Matsuoka, Takahiro -
Uchida, Masaya -
Michigami, Yuki -
Nakai, Shunsuke -
Yamamoto, Hideki 1974-06-29
Akanuma, Shuichi 1976-05-07
Nishida, Mitsuru 1967-11-17
Nakamura, Tadashi 1956-07-16
Sato, Koichi 1956-02-06 4
Yamase, Isao 1954-12-16
Kikushi, Tsusumisa 1948-06-13
Shibata, Takashi 1951-04-20 23
Suzuki, Manabu 1946-07-28 30
Sasakubo, Kazuo 1946-12-05 11
Ono, Isao 1942-04-24 185
Shirate, Yoshiyuki 1947-03-21 6
Shibuya, Miki 1940-05-15 150
Sasaki, Shozo 1944-01-25 18
Okuyama, Shozo 1939-04-20 71
Yoshimura, Hajime 1939-01-27
Yamanaka, Yuji 1937-06-26 51
Ninomine, Yoshio 1942-07-02 22
Takahashi, Yozefu -
Honda, Hiroyuki -
Shimobayashi, Katsuhiro -
Murota, Sakae 1970-03-02
Ishioka, Katsuhiro -
Takahashi, Taira -
Takakura, Toyomi -
Ono, Kenji 1955-09-24
Nyui, Manabu - 5
Kumagai, Hisashi -
Sato, Mitushi -
Kimura, Bungo -
Tani, Noboe - 23
Teruhiko, Ando -
Umehara, Katuuki - 4
Ohmi, Fumioki - 7
Kodama, Shohei 1981-05-13
Takahata, Koya 1998-04-16
Ueda, Chiharu 2003-03-06
Momen, Keita 2003-01-13
Terasawa, Taku 1998-01-10
Takehara, Yoshiyuki -
Yamamoto, Ryu 1999-10-18
Ito, Taiki 2003-04-24
Nakajima, Jin 1999-08-29
Nagaoka, Keita 2000-12-21
Yamamoto, Masaharu 2000-10-09
Hatakeyama, Yuya 2002-09-06
Ojima, Kiyomasa 1998-10-30
Go, Shoichiro 1999-11-14
Nakano, Atsushi 1998-06-10