Login

China

Alpine Biathlon C.Country N.Combined S.Jumping Skicross Men Women

Name Born WC-
Victories
Olympics medals World Champs medals World Champs-Jr medals World Champs-Yh medals Maratonpts
Wang, Chunli 1983-08-10 1 1056
Tang, Jialin 1991-11-05 354
Xu, Yinghui 1989-01-07 15
Liu, Xianying 1977-07-08 1 3487
Song, Chaoqing 1991-03-21 335
Kong, Yingchao 1982-10-09 1603
Liu, Yuan-Yuan 1982-03-17 81
Dong, Xue 1986-08-17 2 1019
Yin, Qiao 1985-07-02 415
Hou, Yuxia 1979-05-20 594
Sun, Ribo 1976-12-18 1 574
Cheng, Xiaoni 1982-01-05 21
Yu, Shumei 1977-10-27 1 1 2024
Liu, Jinfeng 1977-07-03 13
Wang, Jinfen 1969-07-01 191
Song, Aiqin 1970-02-01 190
Feng, Guigan 1975-04-24 1
Wang, Jinping 1970-07-15 23
Song, Aizhen 1974-10-05
Tan, Xiaoxia 1989-03-11
Li, Yang 1989-06-03
Jia, Yuping 1986-05-03
Liu, Liming 1986-12-29
Kong, Ying Hui 1984-07-29
Zhang, Yan 1992-05-10 2 222
Huo, Li 1980-12-25
Zhou, Yanchun -
Wang, Yue 1991-04-09 1
Ma, Wei 1990-10-09
Zhang, Zhaohan 1995-12-15
Song, Na 1995-08-30
Wang, Jingge - 13
Liu, Guilan 1971-02-12 3
Teng, Xuemei -
Ma, Chun 1994-12-16
Yang, Liu 1994-08-13
Qu, Ying 1996-01-08
Wang, Xuelan 1996-02-01
Wu, Jun 1987-12-02
Song, Bo 1985-04-04
Meng, Fanqi 1998-09-18 1 5
Chu, Yuanmeng 1999-11-21 13
Shi, Meiyu 1992-09-16
Wang, Jing -
Cheng, Jiyu -
Chen, Shuang 1993-12-15
Liu, Rui 1997-02-18
Chen, Hongru 1999-05-07
Ding, Yuhuan 2003-10-03