Login

China

Alpine Biathlon C.Country N.Combined S.Jumping Skicross Men Women

Name Born WC-
Victories
Olympics medals World Champs medals World Champs-Jr medals World Champs-Yh medals Maratonpts
Zhang, Chengye 1982-05-20 1230
Zhang, Qing 1980-04-07 129
Ren, Long 1988-12-21 39
Tian, Ye 1982-07-29 9
Zhang, Long 1987-04-01
Li, Zhonghai 1986-04-20
Chen, Haibin 1984-05-22
Li, Xuezhi 1991-04-22
Cheng, Fangming 1994-03-28 154
Tang, Jinle 1989-09-28
Ba, Yunji 1994-06-18
Wang, Wenqiang 1995-05-29
Yan, Xingyuan 1996-02-26 3
Yu, Jin 1996-05-30
Liu, Jingsong 1984-03-01
Zhu, Zhenyu 1999-12-14
Ji, Delin 1987-03-26
Xia, Wan 1981-04-09
Qiu, Lianhai 1978-03-05
Yu, Duo -
Lu, Ke Quiang -
Gao, Liang -
Tan, Hongbin 1967-06-12 15
Wang, Weiyi 1965-02-05 4
Song, Wenbin 1963-01-06
Tang, Guoliang 1969-04-10
Sun, Xiaoping 1962-06-20
Long, Yunzhou 1962-03-15
Liu, Hongwang 1962-03-16
Song, Yongjun 1959-02-03
Ying, Zhenshan 1956-10-01
Wang, Yumjie 1950-07-29
Han, Jinsuo 1959-03-15
Li, Xiaoming 1958-02-05
Li, Huanjie 1989-12-05
Xie, Kaixu 1992-00-00
Yang, Peng 1998-11-10
Qiao, Xingli -
Li, Zhiguang -
Song, Xujia -
Wang, Wei 1998-03-08
Weng, Weqiang -
Gou, Zhendong 2002-12-12
Liu, Zhaoyu 2003-06-10
Shi, Yuanyuan 2002-09-21
Zhang, Chunyu 1998-03-05
Ma, Guoqiang 2002-08-01
Li, Hang 1999-04-11
Ma, Wei 1999-01-09