Login

Belarus

Alpine Biathlon C.Country N.Combined S.Jumping Skicross Men Women

Name Born WC-
Victories
Olympics medals World Champs medals World Champs-Jr medals World Champs-Yh medals Maratonpts
Abramenko, Evgeny 1987-02-26 1 259
Novikov, Sergey 1979-04-27 1 1394
Syman, Alexandr 1977-07-26 1 690
Valiullin, Rustam 1976-06-24 1744
Sadovnikov, Sergey 1982-03-03 21
Siamionau, Mikhail 1986-02-06 10
Chepelin, Vladimir 1988-07-15 621
Tsvetau, Vitali 1988-01-28 5
Drachev, Vladimir 1966-03-07 15 4 5324
Ryzhenkov, Oleg 1967-12-15 3 3 4883
Sashurin, Vadim 1970-02-19 2 3 3958
Ivashko, Petr 1971-08-25 321
Popov, Alexandr 1965-02-22 6 1 1 2868
Pesterev, Ivan 1975-07-27 32
Morschakin, Alexei 1974-12-19 1 61
Redkin, Evgenij 1970-02-02 1 1 319
Chochriakov, Igor 1965-01-25 298
Karpinkin, Glennadij 1966-01-01 85
Alenishko, Vladimir 1989-03-08 1 1 14
Miklashevsky, Vladimir 1983-01-01
Skamarokh, Stsiapan 1990-03-29
Abromchyk, Aliaksei 1991-02-13 1
Darozhka, Aliaksandr 1991-08-19 97
Mingalev, Alexander 1990-03-28
Leshchenko, Artsiom 1989-12-13
Yeliseyeu, Maksim 1988-05-28
Rutsevich, Sergey 1988-08-08
Tabola, Igor 1987-07-29
Sholkavich, Yuri 1984-05-06
Zhulev, Evgeny 1984-01-18
Pertzev, Vitalii 1982-05-26
Dashkevich, Sergey 1982-01-10 2
Slavnikov, Andrei 1983-03-05
Mytnik, Aleksandr 1983-06-09
Yurchenko, Alexey 1982-12-23
Chernychev, Vitaly 1981-06-18 1
Simtsov, Sergey 1981-02-03
Vlasenko, Sergei 1982-04-14
Efremenko, Yuri 1979-01-21
Ustinov, Alexandr 1978-11-20
Malachtchitski, Andrei 1977-05-02
Babchyn, Aliaksandr 1986-10-15 30
Liadov, Yuri 1987-12-03 245
Hancharou, Pavel 1992-05-27 1
Marchanka, Aliaksandr 1993-02-04
Yaliotnau, Raman 1993-05-10 342
Budzilovich, Dzmitry 1992-01-15
Rudnitski, Maksim 1993-10-21
Ramanouski, Maksim 1993-11-23 3
Kryuko, Viktar 1995-09-13
Varabei, Maksim 1995-12-10 158
Abasheu, Dzmitry 1991-01-22 28
Dyuzhev, Dmitriy 1990-01-05 48
Miadziukha, Vladislav 1995-08-01
Litvinski, Aleh 1994-02-16
Lipai, Yauheni 1994-03-18
Bocharnikov, Sergey 1988-02-28 518
Shynkevich, Raman 1996-06-18
Paplauski, Pavel 1996-05-24
Radziuk, Vadzim 1996-07-11
Karpiuk, Ihar 1996-03-07
Smolski, Anton 1996-12-16 1 1 967
Malukha, Raman 1995-01-28
Piatrou, Dzinaris 1995-12-21
Martsinovich, Dzmitry 1995-10-13
Lebedev, Mikhail 1989-03-04
Tsiuryn, Kiryl 1998-04-01
Hrabennikau, Aliaksei 1997-03-30
Matsiuk, Stanislau 1998-01-12
Matskevich, Aliaksandr 1998-09-07
Chepyzov, Roman 1998-00-00
Labetsik, Dzmitry 1991-07-13
Pukhouski, Andrei 1994-05-07
Korshunau, Aliaksei -
Emeljnov, Oleg 1989-12-03
Savchkov, Dmitri 1990-11-04
Markashanski, Evgeny 1985-01-26
Matlakhov, Igor 1987-10-20
Akulevich, Dmitry 1985-07-31
Kalenik, Denis 1989-02-10
Paliashchuk, Dmitry 1986-03-21
Stepanov, Evgeni 1980-08-07
Kirpichnikov, Evgeny 1985-01-15
Menchenia, Alexandr 1986-04-15
Radkevich, Alexandr 1987-05-21
Dektiarik, Sergei 1986-04-18
Bogdanovich, Sergey 1986-11-07
Ksendzov, Vyacheslav 1989-05-08
Markevich, Konstantin 1989-01-12
Sharapa, Aliaksei 1990-02-28
Kulagin, Viktor 1988-04-06
Darechkin, Maxim 1988-11-22
Safronov, Dmitry 1985-09-18
Verbizki, Nicolai 1984-02-13
Pliastsou, Jauhen 1985-03-01
Budrevich, Siarhei 1983-01-27
Pasashnichenka, Mikalai 1997-00-00
Auseyenka, Ilya 1998-00-00
Bartkevich, Mikhail 1984-01-30
Kunaev, Viacheslav 1976-12-23
Maschkovski, Sergei 1982-05-04
Surin, Dimitri 1982-05-30
Pavlovski, Andrei 1982-01-12
Sokolovski, Sergei 1976-06-21
Elistratov, Evgueni 1976-09-17
Szykhau, Dzmitry -
Stromski, Anatoli 1979-09-30
Pesterev, Igor 1974-05-15 2 4
Ivanovski, Alexander 1976-01-01
Shikhov, Dmitri 1973-10-10
Petrenko, Viatcheslav 1977-12-03
Krivel, Dmitri -
Permiakov, Evgeni 1969-02-07
Lazouski, Dzmitry 1998-09-09 1 113
Kazlouski, Vital 1998-02-27
Belko, Pavel 2000-06-10
Petukhou, Aliaksandr 2000-02-25
Matsetski, Andrei 1999-07-09
Nestsiarenka, Mikita 2000-01-24
Lasutkin, Alexander 1983-06-26
Akulevich, Aliaksandr 1960-07-06 76
Semenov, Viktor 1957-05-00 36
Hardzias, Maksim 1994-07-05
Tsvetau, Vadim 1986-09-19
Lektarau, Uladzimir -
Dobrokhvalov, Nicolai -
Koshyn, Aliaksandr 2000-06-29
Mazhaiski, Mikalai 1999-03-10
Labastau, Mikita 1997-04-19 1 88
Tulatsin, Ivan 2001-04-18
Molisau, Zakhar 2000-02-05
Chyhak, Mikita -
Murauyou, Raman -
Parafimovich, Andrei -
Kazarynau, Yahor 1997-01-26
Danilau, Stsiapan 1998-08-14
Baburau, Kanstantin 2003-01-16
Haurosh, Andrei 2003-05-02
Krylenka, Artsiom 2002-01-18
Zaichanka, Sviataslau 2001-12-08
Shydlouski, Anton 2000-02-04