Login

Calendar

Home Calendar RankingHall of Fame Hosts

Main Complete World Cup Championship IBU Cup Junior Men Women

Date Host Discipline Link Winner Runner up Third
2022-02-07 Beijing OWG 15 km Individual
2022-02-11 Beijing OWG 7.5 km Sprint
2022-02-13 Beijing OWG 10 km Pursuit
2022-02-16 Beijing OWG 4x6 km Relay
2022-02-19 Beijing OWG 12.5 km Mass Start
2022-02-23 Soldier Hollow UT WYC 10 km Individual
2022-02-24 Soldier Hollow UT WJC 12.5 km Individual
2022-02-25 Soldier Hollow UT WYC 6 km Sprint
2022-02-26 Soldier Hollow UT WJC 7.5 km Sprint
2022-02-27 Soldier Hollow UT WYC 7.5 km Pursuit
2022-02-27 Soldier Hollow UT WJC 10 km Pursuit
2022-03-01 Soldier Hollow UT WYC 3x6 km Relay
2022-03-02 Soldier Hollow UT WJC 4x6 km Relay
2022-02-05 Taizicheng OWG Mixed Relay