Login

2013 World Youth Championship

Normal Extended

Latest results

Date Where What
2013-01-31 13:15:00 31.Jan
13:15
Biathlon
Obertilliach
3x7.5 km Relay
World Youth Championship
Results Norway
Germany
France
2013-01-31 10:00:00 31.Jan
10:00
Biathlon
Obertilliach
3x6 km Relay
World Youth Championship
Results Russia
Moldova
Switzerland
2013-01-29 13:30:00 29.Jan
13:30
Biathlon
Obertilliach
12.5 km Individual
World Youth Championship
Results A. Begue
S. Doherty
A. Myhda
2013-01-29 10:00:00 29.Jan
10:00
Biathlon
Obertilliach
10 km Individual
World Youth Championship
Results U. Kaisheva
Y. Zhuravok
A. Merkushyna
2013-01-27 14:30:00 27.Jan
14:30
Biathlon
Obertilliach
10 km Pursuit
World Youth Championship
Results S. Doherty
R. Zahkna
F. RÝrvik
2013-01-27 10:00:00 27.Jan
10:00
Biathlon
Obertilliach
7.5 km Pursuit
World Youth Championship
Results U. Kaisheva
G. Vishnevskaya-Sheporenko
M. Deigentesch
2013-01-25 13:30:00 25.Jan
13:30
Biathlon
Obertilliach
7.5 km Sprint
World Youth Championship
Results F. Claude
S. Doherty
R. Zahkna
2013-01-25 10:00:00 25.Jan
10:00
Biathlon
Obertilliach
6 km Sprint
World Youth Championship
Results U. Kaisheva
L. Vittozzi
S. Mironova

Best Athletes [individual]

Biathlon
U. Kaisheva
Biathlon
S. Doherty
Biathlon
R. Zahkna