Login

Kazakhstan

Alpine Biathlon C.Country N.Combined S.Jumping Skicross Men Women

Name Born Ski club WC-
Victories
Olympics medals World Champs medals World Champs-Jr medals Maratonpts
Sharabayev, Sergej 1986-01-21
Sokolenko, Konstantin 1987-11-09
Iglikov, Timur 1989-01-17
Polushin, Vladimir 1988-08-13
Kankenov, Anton 1987-02-21
Gurin, Alexandr 1988-03-15
Semidotskiy, Andrey 1993-06-03
Rakparov, Chingiz 1995-07-04
Gairbekov, Rassul 1997-09-09
Kassimov, Zuliyar 1998-01-01
Aybek, Aly 1996-12-23
Orussayev, Eldar 1994-02-08
Bochkarev, Vyacheslav 1996-03-31
Glukhov, Danil 2000-07-18
Karshalov, Abzal 1997-08-15
Zherebiev, Dmitriy 1996-12-10
Amankeldiuly, Magzhan 2003-09-26
Ishkenov, Denis 2002-10-09
Nazarenko, Svyatoslav 2004-08-07
Atibek, Bekarys 2003-04-04
Askar, Ali 2005-07-07