Login

Japan

Alpine Biathlon C.Country N.Combined S.Jumping Skicross Men Women

Name Born Ski club WC-
Victories
Olympics medals World Champs medals World Champs-Jr medals Maratonpts
Watabe, Akito 1988-05-26 19 2 3 1 9965
Kato, Taihei 1984-07-30 1417
Minato, Yusuke 1985-03-15 442
Watabe, Yoshito 1991-10-04 1955
Nagai, Hideaki 1983-09-05 1196
Takahashi, Daito 1980-12-16 2 3317
Yamamoto, Shun 1988-07-01 32
Kobayashi, Norhito 1982-05-04 2 1322
Tanaka, Hiroyuki 1991-10-18
Sasaki, Hiroo 1990-10-03
Kobayashi, Junshiro 1991-06-11 1
Shimizu, Aguri 1992-03-08 122
Hatakeyama, Yosuke 1980-07-28 83
Kitamura, Takashi 1977-05-15 301
Takamoto, Kazuya 1981-02-19 6
Usui, Tomoyuki 1982-08-14 12
Masaki, Makoto 1978-09-08
Aoki, Junpei 1982-08-11 16
Tomii, Gen 1973-05-30 496
Mori, Satoshi 1971-05-19 1181
Ogiwara, Kenji 1969-12-20 19 3 5254
Takasawa, Kouji 1974-08-13 158
Hagiwara, Takanori 1973-11-17 48
Otake, Futoshi 1974-09-12 178
Masaki, Ejil 1980-03-24
Ogiwara, Tsugiharu 1969-12-20 946
Kogawa, Junichi 1972-02-12 167
Kaga, Takuya 1994-03-30
Yamamoto, Go 1995-01-27 529
Denda, Toshihisa 1993-06-20
Watanabe, Takehiro 1993-07-13 373
Shimizu, Reruhi 1993-12-04
Furui, Kenichi 1990-05-08
Takao, Yohei 1989-08-11
Nakayama, Yoshitaka 1989-04-21
Hatakeyama, Chota 1987-11-01
Koyama, Yu 1988-08-03
Miyamoto, Koki 1986-12-25
Matsundo, Keigo 1987-05-25
Takao, Kohei 1985-04-13
Sato, Koichiro 1986-05-19
Nakazawa, Shoichiro 1984-06-04
Moriyama, Takashi 1985-01-09
Iwasaki, Takeru 1984-08-21
Kono, Takanori 1969-03-07 1 1 1417
Abe, Masashi 1965-08-13 1237
Mikata, Reiichi 1967-01-14 90
Kodama, Kazuoki 1965-06-08 65
Miyazaki, Hideki 1962-09-29 96
Maruyama, Toshiaki 1959-09-06 87
Tanaka, Takahiro 1962-02-28 5
Kubota, Michio 1949-10-21
Hanada, Toshihiro 1960-08-07
Katsuru, Yuji 1949-10-07
Nakano, Hideki 1952-07-29
Araya, Kazuo 1949-01-02
Sasaki, Nobutaka 1947-10-03
Itagaki, Hiroshi 1945-04-27
Taniguchi, Akemi 1937-07-08
Okubo, Katsutoshi 1943-06-25
Suto, Masatoshi 1945-04-25
Fujisawa, Takashi 1943-02-07
Tanaka, Eiichi 1941-05-06
Eto, Yosuke 1934-05-10
Sato, Koichi 1931-09-21
Fujisawa, Ryoichi 1927-03-25
Sekiguchi, Isamu 1910-10-28
Sekido, Tsutomu 1915-03-25
Yamada, Shinzo 1914-01-17
Tsubokawa, Takemitsu 1909-00-00
Kuriyagawa, Heigoro 1908-10-04
Yamada, Katsumi 1905-06-06
Bandai, Toru 1971-07-16
Ishida, Nobusuke -
Ueno, Takashi 1960-00-00
Horigome, Shota 1994-04-14
Sonehara, Go 1993-10-01 32
Denda, Hidefumi 1997-12-16 1
Nagamine, Hisaki 1997-04-29 24
Yamamoto, Ryota 1997-05-13 524
Kimura, Yoshihiro 1998-07-24
Yuze, Hibiki 1998-12-07
Nakamura, Yuto 1997-08-02 13
Katagiri, Keita 1990-11-12
Tomii, Kodai 1990-05-20
Nagai, Takehiro 1986-10-25
Kaede, Naoki 1987-10-06
Tanaka, Kosuke 1982-05-04
Fujita, Takuya 1982-10-29
Sato, Jun 1979-08-08
Tagariko, Yamato 1979-03-07
Ichinohe, Tsuyoshi 1976-06-09
Narita, Naoki 1976-06-20
Kudo, Kotaro 1974-06-11
Yamamoto, Kazuma 1996-05-21
Ushida, Hiroki -
Murai, Nobuhiko -
Yamada, Kazuyoshi -
Kimura, Kodai 2001-06-06 6
Kobayashi, Sakutaro 2000-05-29
Matsuzawa, Hiroto 2000-12-10
Miyamoto, Noboyuki 1982-11-08
Matsuhashi, Motoshi 1982-03-04
Nakayama, Yoshiaki 1982-06-04
Matsui, Takashi 1940-02-27
Yoshida, Rikio 1939-09-14
Yoshizawa, Hiroshi 1931-05-05
Takefushi, Sakuta 1906-04-17
Yamamoto, Susumu -
Kogawa, Makio -
Kikuchi, Sadae -
Kikuchi, Tomico -
Takehana, Daimatsu 2001-09-13
Yachi, Sora 2000-05-04 3
Kubo, Takahiro 1986-01-18
Sato, Ryoichi -
Nagai, Yoichi -
Suzuki, Yukiyasu -
Masaki, T. -
Ishida, Shinsuke -
Metoki, Shinichi -
Tonosaki, Syota -
Takeda, Gen -
Nakazawa, Nakazawa -
Ito, Ryohei -
Nishikata, Yuto 2003-02-25
Onozawa, Taiga 2004-01-05
Tomii, Masaki -
Nakamura, Koji -
Yamamoto, Naoe -
Teramoto, Blue -
Azegami, Shogo 2001-11-04
Yamamoto, Yuya 2001-11-05
Chiba, Yuki 2001-04-05