Login

China

Alpine Biathlon C.Country N.Combined S.Jumping Skicross Men Women

Name Born Ski club WC-
Victories
Olympics medals World Champs medals World Champs-Jr medals Maratonpts
Sun, Jianping 1988-09-18
Li, Chao -
Tian, Zhandong 1983-04-13
Yang, Guang 1984-05-11
Zhao, Zihe 2000-07-29
Zhao, Jiawen 2001-01-16
Zhao, Lixin 1999-07-04
Liu, Zhuang 1999-07-13
Cai, Wanshan 2003-01-15
Li, Ji 1999-05-29
Cai, Wancheng 2003-00-00