Login

Ukraine

Alpine Biathlon C.Country N.Combined S.Jumping Skicross Men Women

Ukraine

Name Born Ski club WC-
Victories
Olympics medals World Champs medals World Champs-Jr medals Maratonpts
Boshchuk, Volodymyr 1982-08-03 7
Shumbarets, Vitaliy 1983-07-14 19
Lasarovych, Oleksandr 1984-08-30 3
Glyvko, Volodimir 1973-08-24 1
Kozlov, Ivan 1978-05-06
Mikitinez, Joiri 1974-11-12
Kohan, Lubym 1975-07-02
Hrybovych, Vasyl 1970-01-23
Gribovitsch, Wassil -
Veredyuk, Volodymyr 1993-04-07
Klymchuk, Andrii 1994-12-10
Vdovenko, Valery 1971-00-00
Zhurakivskyy, Vasyl 1991-01-23
Savin, Valeri 1951-01-01 52
Kalinchuk, Andriy 1995-12-03
Trachuck, Volodymyr 1985-01-03
Pasichnyk, Stephan 1998-01-09
Kalinichenko, Vitaliy 1993-08-09
Drozdov, Serhiy 1996-05-31
Kozlov, Mykola 1982-04-17
Dodyuk, Vitalii 1993-03-23
Yakibyuk, Igor 1995-01-02
Balanda, Ruslan 1992-12-26
Boychuck, Igor 1984-02-29
Dysko, Yaroslav 1990-05-03
Soltovskiy, Igor 1990-05-19
Prokopyuk, Nazariy 1988-04-01
Zhyvylo, Vadym 1991-04-30
Prokopyuk, Vitaliy 1986-08-14
Paraschuk, Vasyl 1978-05-06
Diyachuk, Sergej 1980-09-04
Prosvirnin, Dimitriy -
Grybovich, Vasyl -
Kostreyuk, Vasyl 1978-00-00
Stechnovich, Volodimir 1979-00-00
Kostyuk, Roman 1980-00-00
Marusiak, Yevhen 2000-03-16
Moldavchuk, Mikhail 1976-12-15
Popuk, Alexander 1976-04-06
Zelenchuk, Ivan 1999-06-04
Dysko, Taras 1993-04-04
Yakymchuk, Volodymyr 1993-07-04
Maksymchuk, Serhiy 1995-08-29
Mulyk, Vadym 1997-12-31
Sukhomeniuk, Roman 1996-11-16
Vaskul, Andrii 1999-04-01
Korchuk, Anton 2004-08-04
Yaniuk, Yurii 2002-05-02