Login

China

Alpine Biathlon C.Country N.Combined S.Jumping Skicross Men Women

China

Name Born Ski club WC-
Victories
Olympics medals World Champs medals World Champs-Jr medals Maratonpts
Liu, Qi 1996-02-27 60
Li, Xueyao 1995-04-11 108
Chang, Xinyue 1994-02-13 99
Ma, Tong 1994-03-02
Ji, Cheng 1993-08-10
Cui, Linlin 1993-04-27
Zhang, Qiuyue 1997-08-15
Li, Zhenhuan 1991-01-04
Ji, Min 1990-01-08
Ma, Yunshan 1990-03-20
Zhou, Yanyan 1990-03-19
Dong, Bing 1996-12-10
Wang, Sijia 2001-06-02
Zhou, Fangyu 2003-12-28
Wang, Liangyao 2003-11-21
Shao, Birun 2003-08-15
Ren, Jiaojiao 2001-03-21