Login

China

Alpine Biathlon C.Country N.Combined S.Jumping Skicross Men Women

China

Name Born Ski club WC-
Victories
Olympics medals World Champs medals World Champs-Jr medals Maratonpts
Tian, Zhandong 1983-04-13
Piao, Xue-Feng 1975-08-11
Li, Yang 1980-03-31
Yang, Guang 1984-05-11
Wang, Jianxun 1981-11-14
Li, Chengbo 1984-11-15
Li, Chao 1988-09-07
Wang, Bingrong 1995-10-04
Xing, Chenhui 1989-01-17
Gong, Peilin -
Sun, Jianping 1988-09-18
Wang, Shuanglong 1976-04-28
Dong, Jizhou -
Long, Shuming 1977-01-19
Chai, Mingfa 1970-09-10
Hu, Jingtao 2001-11-02
Chen, Zhe 1993-03-09
Zhu, Honglin 2002-10-11
Zhou, Xiaoyang 2002-09-24
Lyu, Yixin 2000-05-15
Song, Qiwu 2001-08-20
Zhen, Weijie 2003-10-15
Wang, Rui 2002-02-24
Huang, Xuyu 2001-02-18
Cui, Qihang 2003-09-17
Liu, Xin 2001-12-14
Zhao, Chuan 2001-09-20