Login

China

Alpine Biathlon C.Country N.Combined S.Jumping Skicross Men Women

Name Born WC-
Victories
Olympics medals World Champs medals World Champs-Jr medals Maratonpts
Dongyi, Piao 1947-05-11
Fang, Xiang 1994-04-29
Gang, Qiang 1982-05-19
Gao, Qun 1996-01-31
Gao, Zhiqian 1994-06-04
Huang, Haibin 1990-12-01
Jin, Guangbin 1974-01-01
Jin, Xin 1984-02-22
Li, Guangquan 1960-09-19
Li, Guangxu 1985-11-11
Li, Lei 1987-02-18
Liu, Changcheng 1961-04-10
Liu, Haoyuan 1998-03-14
Liu, Juntong -
Liu, Peihua 1982-05-19
Lu, Chenglin 1995-07-25
Lv, Wenqiang 1989-04-10
Ren, Li Heng 1976-01-01
Ren, Zhipeng 1985-02-23
Sun, Ji 1991-08-31
Wang, Jianwei 1981-06-10
Wang, Liwei 1999-05-09
Wang, Yu 1994-09-19
Wu, Deqiang 1963-02-18
Yang, Hao -
Yang, Hui 1969-01-01
Yi, Xiaoyang 2003-11-12
Yu, Yongyou 1989-07-10
Zhang, Xiaosong 1997-05-16
Zhang, Yangming 1994-08-31
Zhang, Yuxin 1989-02-20
Zheng, Min 1987-01-20
Zheng, Wenbo 1997-03-06
Zhou, Dongjun 1989-07-16