Login

Belarus

Alpine Biathlon C.Country N.Combined S.Jumping Skicross Men Women

Name Born WC-
Victories
Olympics medals World Champs medals World Champs-Jr medals Maratonpts
Antonenko, Alexandre -
Chertsin, Daniil 1997-01-10
Chertsin, Uladzislau 1998-08-20
Danilochkin, Yuri 1991-02-22 6
Davydouski, Maksim 2002-02-15
Dus, Evgeny 1992-08-15
Fedossov, Andrei -
Konochenitch, Alexandre -
Matskevich, Pavel -
Mazaleuski, Siarhei 1992-08-06
Novitski, Artem 1993-09-25
Serafimov, Dmitriy 1993-05-09
Skabenko, Pavel 1993-07-30
Starazhenka, Dzmitry 2000-08-29
Yudin, Igor 1957-11-21
Yudzin, Viacheslau 1992-03-13
Zvernik, Vlad 1998-08-12