Sign in Sign up

China

Alpine Biathlon C.Country N.Combined S.Jumping Skicross Men Women

Name Born WC-Victories Olympics medals World Champs medals World Champs-Jr medals Maratonpts
Bai, Dan 1996-07-20 70
Gao, Yue 1997-11-18 30
Guo, Dan 1990-12-06 1 618
Han, Mei 1998-01-27 1 916
Hao, Jiachen 1992-08-18 1 928
Li, Huawei 1998-11-14 207
Li, Qishi 1993-08-16 975
Li (94), Dan 1994-05-06 2 1092
Lin, Jingzhu 1992-01-05 328
Lin, Xue 1999-12-01 150
Liu, Jing 1988-05-30 1 509
Ma, Yuhan 2002-02-06 93
Pei, Chong 1997-03-08 177
Qin, Yangyang 1997-03-13 58
Qu, Yi 1993-08-03 111
Sha, Yuning 1994-11-26 204
Shi, Xiaoxuan 1996-08-29 481
Sun, Nan 1998-10-15 1 428
Tao, Jiaying 1993-04-15 220
Tian, Ruining 1997-01-17 949
Wu, Dan 1993-07-07 52
Xi, Dongxue 1999-01-17 113
Xu, Moyuan 1993-08-27 77
Yan, Yuzhuo 1997-05-19
Yang, Jie 1998-08-30 3
Yin, Qi 1992-10-15 40
Yu, Jing 1985-05-29 2 1101
Zhan, Xue 1991-01-24 294
Zhang, Hong 1988-04-12 715
Zhang, Xin 1990-04-05
Zhao, Xin 1992-12-31 981