Sign in Sign up

China

Alpine Biathlon C.Country N.Combined S.Jumping Skicross Men Women

Name Born Ski club WC-Victories Olympics medals World Champs medals World Champs-Jr medals Maratonpts
Chao, Tieqi 1998-00-00
Dawei, Han 1977-06-10 3
Dianfa, Zhu 1964-09-30
Dong, Wenqiang 1977-02-21 2
Du, Wen 1988-01-22
Du, Yunpengfei 1995-12-12
Feng, Liqiang 1994-09-24
Geng, Youwei 1999-00-00
Guanghao, Lin 1959-08-14
Haibin, Chen 1984-05-22
Jia, Song 1990-03-11
Jiahe, Hu 1982-11-23
Jianfei, Dou 1989-01-08
Ke, Ma 1996-11-19
Li, Geliang 1981-09-06 10
Li, Jingdong 1990-12-07
Li, Qiang 1993-11-27
Li, Zhiguang 1983-01-06 4
Li, Zhihui 1989-09-26
Li, Zhonghai 1986-04-20 5
Lin, Baisen 1980-01-15
Liu, Jinming 1992-03-13
Liu, Mingtao 1987-08-27
Liu, Shuang 1987-08-21
Liu, Yuanjiang 1987-07-01
Maowulietibieke, Entemake 1996-11-19
Nie, Han 1995-03-27
Pang, Zhanwu 1980-07-15
Qin, Jiangxu 1973-01-01
Qinghai, Sun 1988-01-18 85
Shang, Jincai 1993-10-10
Shi, Song 1958-11-30
Songtao, Wang 1985-12-28 10
Tan, Xuewu -
Tang, Jinle 1989-09-28
Tian, Jun 1992-03-19
Wang, Qiang 1993-04-23
Wang, Runzhe 1996-07-16
Wei, Meng 1996-10-03
Wenlong, Xu 1987-02-27 12
Wenyou, Bian 1985-02-10
Wu, Jintao 1975-01-05
Wu, Minyi -
Xiaoming, Li 1958-02-05
Xin, Detao 1991-08-08
Xu, Zhinyan 1999-00-00
Xu, Zhongcheng 1971-01-01
Zhang, Chengye 1982-05-20
Zhang, Chunyu 1998-03-05
Zhang, Feng -
Zhang, Qing 1980-04-07
Zhao, Dalong 1989-12-27
Zhao, Jun 1967-02-21
Zhou, Hu 1989-09-05
Zhou, Yi 1996-11-08
Zhu, Mingliang 1998-04-15
Delin, Ji 1987-03-26
Gao, Liang 1982-05-04
Guan, Hongda 1985-02-02
Hongjun, Zhang 1982-10-18
Liwei, Zhang 1985-04-10
Qu, Donghai 1973-12-28 2
Ren, Long 1988-12-21
Tian, Ye 1982-07-29
Xia, Wan 1981-04-09
Zhengcai, Lian 1986-09-12